Netwerk voor ondernemende Bornse vrouwen

Bent u vrouw, hebt u een eigen bedrijf of managementfunctie en woont u in Borne? Dan past Bornse Vrouwen in Bedrijf wellicht bij u. Bornse Vrouwen in Bedrijf is de naam van een netwerkgroep voor ondernemende vrouwen in Borne. Met een stabiel ledenbestand van 40 blijkt Borne op vrouwelijk ondernemersgebied heel actief te zijn.

Inhoud/de avonden

Vier keer per jaar houden we een inspirerende, leerzame en leuke bijeenkomst. De ene keer een bedrijfsbezoek, de andere keer bijvoorbeeld een workshop, lezing of rondleiding.

Doelstellingen

  • Netwerk te zijn gericht op ondernemerschap
  • Te leren van elkaars ervaringen en kennis
  • Actualiteiten aan de orde te stellen en elkaar mogelijk te ondersteunen
  • Gezamenlijke problemen te bespreken en oplossingen te bedenken
  • Bijeenkomsten te houden, die leerzaam/verrijkend zijn
  • Betrokkenheid te bevorderen van onderneemsters onderling in de gemeente Borne.