netwerken1
Bornse Vrouwen in Bedrijf begon in 2004 als HaarNet. Al gauw volgde de toevoeging ‘Sociëteit’. In 2012 is besloten de groep te formaliseren en formeel een vereniging op te richten met een bestuur en een nieuwe naam: Bornse Vrouwen in Bedrijf.

Ontstaan Sociëteit Haarnet

Vanuit Rabobank Centraal Twente is in 2004 het initiatief genomen om vrouwelijke ondernemers bijeen te brengen in een netwerk. Een tiental dames begon toen om dit vorm te geven. Al gauw volgde uitbreiding tot inmiddels 40 leden.

Ontstaan naam HaarNet

Annemarie Haak bedacht in 2004 de naam voor de netwerkclub. Hieronder uitleg over de keuze:
''Haar'' is een typisch vrouwelijk woord. We spreken van 'haar' kleding, 'haar' beroep enzovoort. Het haar van een vrouw is steevast een punt van aandacht, vrouwen willen er immers graag mooi uitzien. “Net” is afgeleid van netwerk, de kring waarin je je begeeft, waarmee je omgaat en waarmee je je voordeel kunt doen.

Het ouderwetse woord ''haarnetje'' was heel functioneel, het hield het haar keurig bij elkaar, dat is eigenlijk wat HaarNet ook doet, maar nu gaat het om vrouwen.