bornsevrouweninbedrijf
Om lid te kunnen worden bent u vrouw en voldoet u aan het volgende:
U bent onderneemster, directielid of u heeft een managementfunctie met beslissingsbevoegdheid. U woont of werkt in de gemeente Borne en u hebt een sterke betrokkenheid en goede inbreng.

Aanmelden, en dan?

Hebt u belangstelling of meldt u zich aan als lid, dan komt u in eerste instantie op de wachtlijst. Het bestuur bespreekt dan in de volgende vergadering of er plaats is. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsopbouw, branche en omvang van de onderneming. Dit om binnen het netwerk een gevarieerd ledenbestand te houden. 

Kosten

Het lidmaatschap bedraagt € 175 per jaar tot 2018. Hiervoor heeft u toegang tot 4 reguliere programma-avonden (inclusief een combinatieavond met de jaarvergadering) en een nieuwjaarsontbijt. Vanaf 01012018 is het lidmaatschap € 300 per jaar.

Wilt u lid worden? Mail uw (bedrijfs)gegevens naar secretariaat@bornsevrouweninbedrijf.nl.